FGSZRBPKP APP

Jogi tudnivalók

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! Általános jogi feltételek és információk Az FGSZ Kereskedési Platform Kft. oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!


INFORMÁCIÓK

Az FGSZ Kereskedési Platform Kft. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az FGSZ Kereskedési Platform Kft.  internetes weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az FGSZ Kereskedési Platform Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az FGSZ Kereskedési Platform Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A Kereskedési Platform weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Az FGSZ Kereskedési Platform Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. Az FGSZ Kereskedési Platform Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. Az FGSZ Kereskedési Platform Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az FGSZ Kereskedési Platform Kft.-nek elfogadja, hogy az FGSZ Kereskedési Platform Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az FGSZ Kereskedési Platform Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

 
SZERZŐI JOG

Az FGSZ Kereskedési Platform Kft. weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az FGSZ Kereskedési Platform Kft. kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy az FGSZ Kereskedési Platform Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az FGSZ Kereskedési Platform Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.