FGSZRBPKP APP

Hogyan lehetek tag?

Tisztelt Leendő Partnerünk!

Kik lehetnek tagjai a kereskedési platformnak?

 • földgázkereskedő, beleértve a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyest is,
 • közvetlen szállítóvezetéki (saját jogon eljáró) felhasználó,
 • földgáztermelő,
 • szállítási rendszerüzemeltető,
 • földgáztároló engedélyes,
 • földgázelosztó,
 • az együttműködő földgázrendszerhez közvetlenül kapcsolódó, külföldi székhelyű szállítási rendszerüzemeltető.

Ha Társaságuk az FGSZ Kereskedési Platform Kft. által üzemeltetett kereskedési platform tagja kíván lenni, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

 • Az FGSZ Zrt.-vel rendszerhasználati és szolgáltatási szerződéseket kell kötnie, erre vonatkozóan részletes útmutatót itt talál.
 • Következő lépés, hogy a KELER KSZF Zrt.-nél – mint központi szerződő félnél- szolgáltatási és klíringtagsági szerződéseket is meg kell kötnie a kereskedési platformon kötött ügyletek elszámolhatósága érdekében.   
  Bővebb információ a klíringtagságról   
  Formaszerződések  
 • Végül az FGSZ Kereskedési Platform Kft.-vel meg kell kötnie a csatlakozási megállapodást a KP-hoz, melyet az alábbi linkről letölthet, szerkeszthet: 
  Tagsági Megállapodás

Amennyiben Társaságuk jelenleg rendelkezik az FGSZ Zrt.-vel létrejött „Kiegyensúlyozó földgáz elszámolására, egyensúlytartási szolgáltatás igénybevételére nem KP tagokkal" tárgyú szerződéssel és kereskedési platform tagja kíván lenni, a kereskedési platform üzemeltetőjével létrejövő szerződés alapján a szolgáltatás igénybevétele - a szerződéses feltételek teljesítését követően - kizárólag a szerződéskötést követő gázhónap első gáznapjától lehetséges.